Přípravky proti chorobám a škůdcům Agro Thiram Granuflo


Agro Thiram Granuflo - 3x10 g Agro Thiram Granuflo - 3x10 g
již se neprodává
poslední známá cena 33 Kč


kód: 3929990


Přípravky proti chorobám a škůdcům Agro Thiram Granuflo

Postřikový fungicidní přípravek proti strupovitosti jabloně, kadeřavosti broskvoně a plísni šedé na vinné révě.

 VLASTNOSTI

Základní informace

Název
Přípravky proti chorobám a škůdcům Agro Thiram Granuflo
Záruka
24 měsíců
Model
AGR017083
Kód výrobku
3929990
Výrobce

Další parametry

Použití přípravku

ovoce

Forma
granulové
Užití

jaro

léto

Účinek

podpora imunity

Rozměry

Šířka balení
11 cm
Výška balení
13 cm
Délka (Hloubka) balení
2.5 cm
Hmotnost balení
0.06 kg

 POPIS

Přípravky proti chorobám a škůdcům Agro Thiram Granuflo

 • Kontaktní fungicid s velmi dobrou účinností proti strupovitosti jabloně, kadeřavosti broskvoně a plísni šedé na vinné révě.
 • Positivní vliv na vybarvení plodů.
 • Ideálně se doplňuje s dalšími fungicidy např. u kadeřavosti broskvoně s přípravkem Champion .
 • 30 g přípravku stačí k přípravě 7,5 - 10 l aplikační kapaliny.
 •  
 • FUNGICID je pesticid používaný k ochraně rostlin, před některými druhy hub, které napadají rostliny. Jeho úlohou je zahubení daného nežádoucího organismu.
 •  
 • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
 • ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI:
 • H302 Zdraví škodlivý při požití.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 •  
 • POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P260 Nevdechujte prach/mlhu/aerosoly.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P501 Odstraňte obsah/obal v povolené spalovně odpadů.
 •  
 • Doplňující informace:
 • EUH208 Obsahuje thiram. Může vyvolat alergickou reakci.
 • EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
 • Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
 • Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

 SOUBORY KE STAŽENÍ

Přípravky proti chorobám a škůdcům Agro Thiram Granuflo

 

 

 DISKUZE

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázek zboží má pouze informativní charakter.
www.obchody24.cz, infolinka 800 200 999
 
 
800 200 999
 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Nákup na splátky Hello bank!Nákup na splátky HomeCreditVisaVisa ElectronMasterCardMaestroPayU

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.