Postřik Agro Likvidátor trávy v záhonu STOP 50 ml


Postřik Agro Likvidátor trávy v záhonu STOP 50 ml Postřik Agro Likvidátor trávy v záhonu STOP 50 ml
Postřik Agro Likvidátor trávy v záhonu STOP 50 ml Postřik Agro Likvidátor trávy v záhonu STOP 50 ml
již se neprodává
poslední známá cena 127 Kč


kód: 3929969


Postřik Agro Likvidátor trávy v záhonu STOP 50 ml

Selektivní herbicid k hubení jednoděložných (trávovitých) plevelů. Balení 50 ml vystačí až na 500 m2.

 VLASTNOSTI

Základní informace

Název
Postřik Agro Likvidátor trávy v záhonu STOP 50 ml
Záruka
24 měsíců
Model
AGR017409
Kód výrobku
3929969
Výrobce

Další parametry

Použití přípravku

plevel

Forma
kapalné
Užití

jaro

léto

Účinek

redukce plevelů

Rozměry

Šířka balení
5 cm
Výška balení
9.6 cm
Délka (Hloubka) balení
5 cm
Hmotnost balení
0.08 kg

 POPIS

Postřik Agro Likvidátor trávy v záhonu STOP 50 ml

 • AGRO Trávy v záhonu STOP je selektivní přípravek k hubení jednoděložných (trávovitých) plevelů a pýru plazivého.
 • Působí systémově.
 • Jeho použití je vhodné na rajčata, brambory, hrách aj.
 •  
 • Vlastnosti:
 • přípravek: Targa Super 5 EC
 • účinek se projevuje za 7 - 14 dní
 • aplikace postřikem v době aktivního růstu trav (duben - červenec)
 • 50 ml přípravku stačí na plochu až 500 m2
 •  
 •  
 •  
 • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
 • Typy nebezpečnosti:
 • H226 Hořlavá kapalina a páry.
 • H302 Zdraví škodlivý při požití.
 • H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 • H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
 • H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik
 • pro lidské zdraví a životní prostředí.
 • Před použitím si přečtěte návod k použití.
 •  
 • POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
 • P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
 • P370+ P378 V případě požáru: K uhašení použijte vhodný hasební materiál.
 • P403+ P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
 • P405 Skladujte uzamčené.
 • SP věty SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem.(Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
 •  
 •  
 • Další nebezpečnost:
 • Přípravek je pro včely škodlivý.
 • Přípravek je pro ryby a ostatní vodní organismy jedovatý.
 • Přípravek není považován za perzistentní, schopný bioakumulace ani toxický (PBT).
 • Přípravek není považován za velmi perzistentní ani velmi schopný bioakumulace (vPvB).

 SOUBORY KE STAŽENÍ

Postřik Agro Likvidátor trávy v záhonu STOP 50 ml

 

 

 DISKUZE

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázek zboží má pouze informativní charakter.
www.obchody24.cz, infolinka 800 200 999
 
 
800 200 999
 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Nákup na splátky Hello bank!Nákup na splátky HomeCreditVisaVisa ElectronMasterCardMaestroPayU

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.